WYBIERAM ROZWÓJ

MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury

Jest ogólnopolską organizacją związkową, reprezentującą pracowników i dbającą o wielowymiarowe potrzeby różnych grup zawodowych w oparciu o nowoczesne zarządzanie oraz etykę w działaniach.  

Swoim zasięgiem obejmuje jednostki sądownictwa powszechnego, sądy administracyjne, Instytut Ekspertyz Sądowych oraz jednostki organizacyjne prokuratury, zrzeszając tym samym kilka tysięcy pracowników.  

W swoich działaniach Organizacja kieruje się pięcioma kluczowymi wartościami:

SPRAWIEDLIWOŚĆ to znaczy “na równi z innymi”, a nie “po równo każdemu”

Zabiegamy o wyrównywanie szans pracowników. Jeżeli uważasz, że wszyscy zatrudnieni w sądach powinni mieć równe szanse w ramach jasno ustalonych zasad – nasza organizacja jest dla Ciebie.

SKUTECZNOŚĆ to zbliżanie się krok po kroku do zamierzonego celu

Systematycznie i konsekwentnie dążymy do przestrzegania w wymiarze sprawiedliwości praw pracowniczych. Jeżeli tak jak my uważasz, że w wymiarze sprawiedliwości jest w tym obszarze wiele do zrobienia – nasza organizacja jest dla Ciebie.

SPRAWNOŚĆ to szybkie reagowanie na zgłaszane potrzeby członków i sygnalizowane problemy

Wspomagamy pracowników w tym, aby nie byli sami, gdy są naruszane ich prawa i interesy. Jeżeli w przypadku trudności w miejscu pracy zależy Ci, aby nie zostać bez pomocy i wsparcia – nasza organizacja jest dla Ciebie. Nasi członkowie uzyskują profesjonalną pomoc prawną, psychologiczną i doradczą.

KREATYWNOŚĆ to szukanie innowacyjnych rozwiązań, tworzenie nowej jakości i otwartość na nowe doświadczenia.

Uważamy, że współczesne czasy niosą ze sobą nowe wyzwania dla związków zawodowych. Jeżeli uważasz, że czasami warto działać poza utartymi schematami, aby dbać o pracowników wymiaru sprawiedliwości – nasza organizacja jest dla Ciebie.

SŁUŻBA to troska o drugiego człowieka, pracownika, członka.

Działalność organizacji opiera się przede wszystkim na zaangażowaniu lokalnych liderów, którzy są najbliżej pracowników, znają potrzeby i problemy występujące w danej jednostce. Naszych członków staramy się wspierać w różny sposób, czego wyrazem jest m.in. zaistnienie platformy “WYBIERAM ROZWÓJ”. Zdajemy sobie także sprawę, że działalność związkowa nie jest wolna od pokus zyskania przywilejów i profitów kosztem tych, o których powinno się dbać, dlatego naszą pracę traktujemy jak służbę. Dbamy o to, żeby właściwie określać nasze priorytety. Jeżeli chcesz nas w tym wesprzeć i przyczynić się do niesienia pomocy w Twoim najbliższym otoczeniu – nasza organizacja jest dla Ciebie.

Wartością jest to, co stanowi przedmiot potrzeb, postaw, dążeń i aspiracji człowieka, w tym przypadku organizacji, którą z Wami i dla Was tworzymy. Te wartości są naszym organizacyjnym DNA, budulcem naszej społeczności związkowej i drogowskazem rozwoju organizacji. W aktualnie skomplikowanej rzeczywistości jest to nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne, żeby nie stracić z oczu obranego celu.

Edyta Odyjas

Pracownik wymiaru sprawiedliwości, działaczka społeczna, pełniąca funkcję Przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

Ukończyła WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie na kierunku resocjalizacja oraz studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Nieustannie się rozwija, jeśli tylko czas jej na to pozwala, uczestniczy w szkoleniach i warsztatach m.in. z zakresu psychologii przywództwa, komunikacji czy wystąpień publicznych. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje na co dzień w swojej pracy na rzecz ludzi.

Od 2003 roku aktywnie buduje struktury związkowe i mobilizuje środowisko związkowe do działań na rzecz poprawy warunków pracy i płacy, ze szczególnym naciskiem na poszanowanie godności pracowników oraz dbanie o ich zdrowie psychofizyczne. Organizatorka wielu manifestacji o zasięgu ogólnopolskim i współorganizatorka konferencji naukowych poświęconych pracownikom wymiaru sprawiedliwości. Propagatorka nowoczesnych form rozwoju związków zawodowych. Najwyższą wartością jest dla niej człowiek, podchodzi do każdej osoby indywidualnie, z otwartym sercem i umysłem. Prywatnie mama dwójki nastolatków, aktywnie uczestnicząca w życiu lokalnej społeczności, miłośniczka górskich wędrówek i jogi.

Aneta Gibek-Wiśniewska

Prowadzi Neo Sea – Placówkę Kształcenia Ustawicznego, która posiada Certyfikat SUS 2.0 przeprowadzony przez DEKRA. Certyfikat jest gwarancją, że legitymująca się nim
firma oferuje najwyższej jakości usługi szkoleniowo-doradcze. Ponadto prowadzone szkolenia posiadają Akredytacje MEN.

Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania psycholog, mentor, mediator i nade wszystko przedsiębiorca. Piastując urząd sędziego poszukiwała narzędzi dla osiągnięcia dialogu między stronami. Po wieloletniej pracy złożyła urząd i zaczęła realizować przedsięwzięcia biznesowe i społeczne. Sukcesy i zdobyte doświadczenie pozwoliły jej opracować pierwszy, holistyczny program rozwoju człowieka w jego nowej świadomości – Neo Sea®.

Od wielu lat stanowi on źródło inspiracji dla biznesu, rodziny, oświaty, instytucji publicznych i samorządowych oraz po prostu człowieka, który dzięki zaproponowanym narzędziom „szyje” swój „nowy (Neo) rozmiar (Sea)” świadomości dla osiągnięcia tego, co kocha, co jest jego pasją i prawdziwym źródłem Geniuszu.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, to z chęcią Cię wysłuchamy.

Email

kontakt@anetagibekwisniewska.pl

Skorzystaj z konsultacji

+48 721 782 222

Adres Biura

ul. Budowlanych 129/12, 46-020 Opole

Nasza organizacja cieszy się ogromnym zaufaniem, dlatego też chcemy to utrzymać. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, to zapraszamy do kontaktu.

Formularz Kontaktowy